לוח טרמפים  |  פרסם טרמפ  |   צור קשר
 
 
תקנון האתר
  • אין האתר אחראי בכל צורה שהיא על טיב הנסיעות ועל כל נזק שיייגרם משימוש באתר או בנסיעות
  • בעל האתר רשאי למחוק נסיעות, ע"פ שיקול דעתו ללא הודעה מוקדמת
  • השימוש באתר באחריות המשתמש בלבד
  • בעל האתר רשאי לעדכן ולתקן נסיעות ולהוסיף פרטים על כל נסיעה שפורסמה באתר
  • בעל האתר יהיה רשאי להוריד את האתר ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל מחוייבות כלפי נזקים שייגרמו למשתמשים בעקבות הורדת האתר.